Modeli - Hisense
...

Modeli

KA70KT0EG KA70KT0EG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Cena seta+ KA70KT0EW - Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) = 94.990,00 RSD Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 7.000 W Grejna snaga: 7.500 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
KA70KT0EW KA70KT0EW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Cena seta+ KA70KT0EG - Klima uređaj - unutrašnja jedinica = 94.990,00 RSD Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 7.000 W Grejna snaga: 7.500 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
QD35XU0EG QD35XU0EG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 4.200 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
QD35XU0EW QD35XU0EW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 4.200 W Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CD70BT1FG CD70BT1FG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Cena seta+ CD70BT1FW - Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) = 79.990,00 RSD Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 6.500 W Grejna snaga: 7.100 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CD70BT1FW CD70BT1FW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Cena seta+ CD70BT1FG - Klima uređaj - unutrašnja jedinica = 79.990,00 RSD Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 6.500 W Grejna snaga: 7.100 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
KA50BS0EG KA50BS0EG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Cena seta+ KA50BS0EW - Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) = 79.990,00 RSD Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 5.000 W Grejna snaga: 5.400 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
KA50BS0EW KA50BS0EW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Cena seta+ KA50BS0EG - Klima uređaj - unutrašnja jedinica = 79.990,00 RSD Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 5.000 W Grejna snaga: 5.400 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
QF35XW0EG QF35XW0EG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Cena seta+ QF35XW0EW - Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) = 79.990,00 RSD Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 4.200 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
QF35XW0EW QF35XW0EW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Cena seta+ QF35XW0EG - Klima uređaj - unutrašnja jedinica = 79.990,00 RSD Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 4.200 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
DJ50XA0BG DJ50XA0BG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 5.000 W Grejna snaga: 5.600 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
DJ50XA0BW DJ50XA0BW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 5.000 W Grejna snaga: 5.600 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
KB50XS1EG KB50XS1EG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Cena seta+ KB50XS1EW - Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) = 65.990,00 RSD Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 5.000 W Grejna snaga: 5.600 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
KB50XS1EW KB50XS1EW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Cena seta+ KB50XS1EG - Klima uređaj - unutrašnja jedinica = 65.990,00 RSD Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 5.000 W Grejna snaga: 5.600 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
QE35XV0EG QE35XV0EG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Cena seta+ QE35XV0EW - Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) = 64.990,00 RSD Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 4.200 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
QE35XV0EW QE35XV0EW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Cena seta+ QE35XV0EG - Klima uređaj - unutrašnja jedinica = 64.990,00 RSD Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 4.200 W Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
KA25MR0EG KA25MR0EG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 2.600 W Grejna snaga: 3.000 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
KA25MR0EW KA25MR0EW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 2.600 W Grejna snaga: 3.000 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CD50XS1FG CD50XS1FG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Cena seta+ CD50XS1FW - Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) = 59.990,00 RSD Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 5.000 W Grejna snaga: 5.600 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CD50XS1FW CD50XS1FW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Cena seta+ CD50XS1FG - Klima uređaj - unutrašnja jedinica = 59.990,00 RSD Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 5.000 W Grejna snaga: 5.600 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TV50MA1G TV50MA1G Klima uređaj - unutrašnja jedinica Cena seta+ TV50MA1W - Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) = 49.990,00 RSD Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 5.100 W Grejna snaga: 5.200 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 21-32
TV50MA1W TV50MA1W Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Cena seta+ TV50MA1G - Klima uređaj - unutrašnja jedinica = 49.990,00 RSD Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 5.100 W Grejna snaga: 5.200 W Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 21-32
KB35YR3EG KB35YR3EG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Cena seta+ KB35YR3EW - Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) = 47.990,00 RSD Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3.400 W Grejna snaga: 3.800 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
KB35YR3EW KB35YR3EW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Cena seta+ KB35YR3EG - Klima uređaj - unutrašnja jedinica = 47.990,00 RSD Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3.400 W Grejna snaga: 3.800 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CD35YR3FG CD35YR3FG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Cena seta+ CD35YR3FW - Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) = 42.990,00 RSD Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3.400 W Grejna snaga: 3.800 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CD35YR3FW CD35YR3FW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Cena seta+ CD35YR3FG - Klima uređaj - unutrašnja jedinica = 42.990,00 RSD Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3.400 W Grejna snaga: 3.800 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
APH12 APH12 Prenosni klima uređaj 39.990,00 RSD Prenosni klima uređaj Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 3.000 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: 7~20 Temperaturni opseg - hlađenje: 21~35
CD25YR3FG CD25YR3FG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Cena seta+ CD25YR3FW - Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) = 39.990,00 RSD Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 2.600 W Grejna snaga: 2.700 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CD25YR3FW CD25YR3FW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Cena seta+ CD25YR3FG - Klima uređaj - unutrašnja jedinica = 39.990,00 RSD Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 2.600 W Grejna snaga: 2.700 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TV35VD1G TV35VD1G Klima uređaj - unutrašnja jedinica Cena seta+ TV35VD1W - Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) = 31.990,00 RSD Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3.600 W Grejna snaga: 3.700 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 21-32
TV35VD1W TV35VD1W Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Cena seta+ TV35VD1G - Klima uređaj - unutrašnja jedinica = 31.990,00 RSD Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3.600 W Grejna snaga: 3.700 W Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 21-32
TV25YD1G TV25YD1G Klima uređaj - unutrašnja jedinica Cena seta+ TV25YD1W = 29.990,00 RSD Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 2.700 W Grejna snaga: 2.750 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 21-32
TV25YD1W TV25YD1W Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Cena seta+ TV25YD1G - Klima uređaj - unutrašnja jedinica = 29.990,00 RSD Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 2.700 W Grejna snaga: 2.750 W Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 21-32
TV20YD1G TV20YD1G Klima uređaj - unutrašnja jedinica Cena seta+ TV20YD1W - Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) = 27.990,00 RSD Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 2.100 W Grejna snaga: 2.200 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 21-32
TV20YD1W TV20YD1W Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Cena seta+ TV20YD1G - Klima uređaj - unutrašnja jedinica = 27.990,00 RSD Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 2.100 W Grejna snaga: 2.200 W Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 21-32
DJ35VE0BG DJ35VE0BG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 4.000 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
DJ35VE0BW DJ35VE0BW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 4.000 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
KA35XR0EG KA35XR0EG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 3.900 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
KA35XR0EW KA35XR0EW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 3.900 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
Brzo poređenje
bolje / lošije / + dodato / nedostaje / ! nije uporedivo