Modeli - Hisense

Modeli

TQ70DB0EG TQ70DB0EG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 7.000 W Grejna snaga: 7.500 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TQ70DB0EW TQ70DB0EW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 7.000 W Grejna snaga: 7.500 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA70BT2AG HSN CA70BT2AG HSN Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 6.500 W Grejna snaga: 7.100 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA70BT2AW HSN CA70BT2AW HSN Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 6.500 W Grejna snaga: 7.100 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
QD35XU0AG QD35XU0AG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 4.200 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
QD35XU0AW QD35XU0AW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 4.200 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TQ50BA0EG TQ50BA0EG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 5.000 W Grejna snaga: 5.600 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TQ50BA0EW TQ50BA0EW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 5.000 W Grejna snaga: 5.600 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TG50XA00G TG50XA00G Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 5.000 W Grejna snaga: 5.600 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TG50XA00W TG50XA00W Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 5.000 W Grejna snaga: 5.600 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA50XS2AG HSN CA50XS2AG HSN Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 5.000 W Grejna snaga: 5.600 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA50XS2AW HSN CA50XS2AW HSN Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 5.000 W Grejna snaga: 5.600 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
QE35XV0AG QE35XV0AG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 4.200 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
QE35XV0AW QE35XV0AW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 4.200 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TD50MA1G TD50MA1G Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 5.100 W Grejna snaga: 5.200 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 21-32
TD50MA1W TD50MA1W Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 5.100 W Grejna snaga: 5.200 W Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 21-32
TG35VE00G TG35VE00G Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 4.000 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TG35VE00W TG35VE00W Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 4.000 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA35YR2AG HSN CA35YR2AG HSN Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3.400 W Grejna snaga: 3.800 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA35YR2AW HSN CA35YR2AW HSN Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3.400 W Grejna snaga: 3.800 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA25YR2AG CA25YR2AG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 2.600 W Grejna snaga: 2.700 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA25YR2AW CA25YR2AW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 2.600 W Grejna snaga: 2.700 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TD35VD1G TD35VD1G Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3.600 W Grejna snaga: 3.700 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 21-32
TD35VD1W TD35VD1W Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3.600 W Grejna snaga: 3.700 W Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 21-32
TD25YD1G TD25YD1G Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 2.700 W Grejna snaga: 2.750 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 21-32
TD25YD1W TD25YD1W Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 2.700 W Grejna snaga: 2.750 W Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 21-32
TD20YD1G TD20YD1G Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 2.100 W Grejna snaga: 2.200 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 21-32
TD20YD1W TD20YD1W Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 2.100 W Grejna snaga: 2.200 W Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 21-32
CA25YR1AG CA25YR1AG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 2.600 W Grejna snaga: 2.700 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA25YR1AW CA25YR1AW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 2.600 W Grejna snaga: 2.700 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA35YR1AG CA35YR1AG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3.400 W Grejna snaga: 3.800 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA35YR1AW CA35YR1AW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3.400 W Grejna snaga: 3.800 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA50XS1AG CA50XS1AG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 5.000 W Grejna snaga: 5.600 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA50XS1AW CA50XS1AW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 5.000 W Grejna snaga: 5.600 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA70BT1AG CA70BT1AG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 6.500 W Grejna snaga: 7.100 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA70BT1AW CA70BT1AW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 6.500 W Grejna snaga: 7.100 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
DJ35VE0AG DJ35VE0AG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 4.000 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
DJ35VE0AW DJ35VE0AW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 4.000 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
DJ35VE0BG DJ35VE0BG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 4.000 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
DJ35VE0BW DJ35VE0BW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 4.000 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TQ35XE0EG TQ35XE0EG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 4.100 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TQ35XE0EW TQ35XE0EW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3.500 W Grejna snaga: 4.100 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
Brzo poređenje
bolje / lošije / + dodato / nedostaje / ! nije uporedivo