Modeli

TQ70DB0EG TQ70DB0EG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 7,000 W Grejna snaga: 7,500 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TQ70DB0EW TQ70DB0EW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 7,000 W Grejna snaga: 7,500 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA70BT2AG HSN CA70BT2AG HSN Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 6,500 W Grejna snaga: 7,100 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA70BT2AW HSN CA70BT2AW HSN Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 6,500 W Grejna snaga: 7,100 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
QD35XU0AG QD35XU0AG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3,500 W Grejna snaga: 4,200 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
QD35XU0AW QD35XU0AW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3,500 W Grejna snaga: 4,200 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TQ50BA0EG TQ50BA0EG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 5,000 W Grejna snaga: 5,600 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TQ50BA0EW TQ50BA0EW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 5,000 W Grejna snaga: 5,600 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TG50XA00G TG50XA00G Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 5,000 W Grejna snaga: 5,600 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TG50XA00W TG50XA00W Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 5,000 W Grejna snaga: 5,600 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA50XS2AG HSN CA50XS2AG HSN Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 5,000 W Grejna snaga: 5,600 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA50XS2AW HSN CA50XS2AW HSN Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 5,000 W Grejna snaga: 5,600 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
QE35XV0AG QE35XV0AG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3,500 W Grejna snaga: 4,200 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
QE35XV0AW QE35XV0AW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3,500 W Grejna snaga: 4,200 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TD50MA1G HSN TD50MA1G HSN Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 5,100 W Grejna snaga: 5,200 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 19-43
TD50MA1W HSN TD50MA1W HSN Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 5,100 W Grejna snaga: 5,200 W Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 19-43
TG35VE00G TG35VE00G Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3,500 W Grejna snaga: 4,000 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TG35VE00W TG35VE00W Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3,500 W Grejna snaga: 4,000 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA35YR2AG HSN CA35YR2AG HSN Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3,400 W Grejna snaga: 3,800 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA35YR2AW HSN CA35YR2AW HSN Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3,400 W Grejna snaga: 3,800 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA25YR2AG CA25YR2AG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 2,600 W Grejna snaga: 2,700 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA25YR2AW CA25YR2AW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 2,600 W Grejna snaga: 2,700 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TD35VD1G HSN TD35VD1G HSN Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3,600 W Grejna snaga: 3,700 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 19-43
TD35VD1W HSN TD35VD1W HSN Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3,600 W Grejna snaga: 3,700 W Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 19-43
TD25YD1G HSN TD25YD1G HSN Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 2,700 W Grejna snaga: 2,750 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 21-32
TD25YD1W HSN TD25YD1W HSN Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 2,700 W Grejna snaga: 2,750 W Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 19-43
TD20YD1G HSN TD20YD1G HSN Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 2,100 W Grejna snaga: 2,200 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 19-43
TD20YD1W HSN TD20YD1W HSN Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 2,100 W Grejna snaga: 2,200 W Temperaturni opseg - grejanje: -7-24 Temperaturni opseg - hlađenje: 19-43
CA25YR1AG HSN CA25YR1AG HSN Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 2,600 W Grejna snaga: 2,700 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA25YR1AW HSN CA25YR1AW HSN Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 2,600 W Grejna snaga: 2,700 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA35YR1AG HSN CA35YR1AG HSN Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3,400 W Grejna snaga: 3,800 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA35YR1AW HSN CA35YR1AW HSN Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3,400 W Grejna snaga: 3,800 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA50XS1AG HSN CA50XS1AG HSN Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 5,000 W Grejna snaga: 5,600 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA50XS1AW HSN CA50XS1AW HSN Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 5,000 W Grejna snaga: 5,600 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA70BT1AG HSN CA70BT1AG HSN Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 6,500 W Grejna snaga: 7,100 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
CA70BT1AW HSN CA70BT1AW HSN Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 6,500 W Grejna snaga: 7,100 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
DJ35VE0AG DJ35VE0AG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3,500 W Grejna snaga: 4,000 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
DJ35VE0AW DJ35VE0AW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3,500 W Grejna snaga: 4,000 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
DJ35VE0BG DJ35VE0BG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3,500 W Grejna snaga: 4,000 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
DJ35VE0BW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3,500 W Grejna snaga: 4,000 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -15- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TQ35XE0EG TQ35XE0EG Klima uređaj - unutrašnja jedinica Rashladna snaga: 3,500 W Grejna snaga: 4,100 W Noćni režim rada Automatski rad Turbo rad Zaštita od hladnog vazduha Vrsta ekrana: Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
TQ35XE0EW TQ35XE0EW Klima uređaj - spoljašnja jedinica (single) Rashladna snaga: 3,500 W Grejna snaga: 4,100 W Zaštita od hladnog vazduha Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 Temperaturni opseg - hlađenje: -15 - 43
Brzo poređenje
bolje / lošije / + dodato / nedostaje / ! nije uporedivo