Prijava / Registracija

Izjava o privatnosti

Ova Politika privatnosti reguliše način na koji kompanija „Hisense International Co., Ltd.“ (sa sedištem na adresi 17, Donghai Xi Road, Qingdao, P.R.C) i njena povezana društva (pod zajedničkim nazivom „Hisense“, „mi“ ili „nas“ ili „naši“) prikuplja, koristi, čuva i obelodanjuje podatke prikupljene od Vas sa ove Internet stranice („Internet stranica“). Ova politika privatnosti stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

Kompanija „Hisense“ održava politiku privatnosti kako bi zaštitila podatke o ličnosti i komunikacije na osnovu kojih se osobe mogu identifikovati, od neovlašćenih upada. Pod „podacima o ličnosti na osnovu kojih se lica mogu identifikovati“ podrazumevamo sve podatke o ličnosti koji Vas mogu identifikovati, kao što su Vaše ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte i informacije o aktivnostima (na mreži ili na neki drugi način) koji su direktno povezani sa Vašim podacima.

Kako i zašto kompanija „Hisense“ prikuplja i razmenjuje Vaše podatke

Naši obrasci za kontakt na Internetu traže unos ograničenih podataka o ličnosti kako bismo se osigurali da smo u mogućnosti da ispunimo Vaš zahtev i odgovorimo u skladu sa tim. Svi podaci prikupljeni iz ovih obrazaca koristiće se samo kada kompanija „Hisense“ odgovori na Vaš zahtev, ili kada koristi zastupnike i pružaoce usluga (poput izvođača radova ili kompanija trećih lica) za pružanje usluga u njeno ime, ili kada prosleđuje Vaše podatke „Hisense“ maloprodajama ili partnerima u svrhu servisiranja aparata nakon prodaje. Preduzećemo komercijalno razumne napore i mere kako bismo omogućili da dobavljači i kompanije (treća lica) štite Vaše podatke o ličnosti na način koji je u skladu sa ovom politikom.

Možete nas obavestiti o načinu na koji želite da Vas kontaktiramo u vezi sa podacima koje ste nam obezbedili putem naših online usluga za kontakt. Ako obavestite kompaniju „Hisense“ da ne želite da koristimo, izmenimo ili obrišemo Vaše podatke na načine koji su navedeni u ovoj Politici privatnosti, uvažićemo Vaš zahtev. Međutim, ako kasnije dostavite dodatne podatke o ličnosti na ovoj Internet stranici ili na neki drugi način odgovorite na neki od „Hisense“ Internet upita, biće smatrano da ste promenili svoju odluku u vezi sa korišćenjem, izmenom ili brisanjem Vaših podataka od strane kompanije „Hisense“, a kompanija „Hisense“ može da Vas kontaktira kao što je navedeno u odredbama. Možete nas u bilo kom trenutku obavestiti da ne želite da Vas kompanija „Hisense“ kontaktira.

Kompanija „Hisense“ će preduzeti komercijalno razumne napore i mere da obezbedi da Vaša e-pošta ostane privatna. Kompanija „Hisense“ neće obelodanjivati onim licima koja nisu povezana sa kompanijom „Hisense“, privatnu komunikaciju putem e-pošte koja se prenosi korišćenjem „Hisense“ servisa, osim ako je to neophodno za pružanje usluge, ili za odgovor na Vaš zahtev, ili ako zakon drugačije nalaže.

Kompanija „Hisense“ će reagovati na neprimereno ponašanje. Kompanija „Hisense“ može upotrebljavati podatke o ličnosti da istraži i pomogne u sprečavanju potencijalno nezakonite aktivnosti, ili aktivnosti koja nam preti ili na drugi način krši ugovore sa krajnjim kupcima u vezi bilo kojih proizvoda ili usluga koje pruža kompanija „Hisense“.

Ne prodajemo, ne trgujemo, niti iznajmljujemo Vaše podatke o ličnosti drugim licima. Možemo razmenjivati generički prikupljene demografske podatke koji nisu povezani sa bilo kojim pojedincem u vezi sa posetiocima i korisnicima sa našim poslovnim partnerima u gore-navedene svrhe. Možemo koristiti pružaoce usluga (treća lica) kao posrednike u vođenju našeg poslovanja i Internet stranice ili da upravljaju aktivnostima u naše ime, poput slanja anketa. Vaše podatke možemo deliti sa tim trećim licima u ograničene svrhe pod uslovom da ste nam dali svoju dozvolu.

Možemo koristiti kolačiće u kombinaciji sa anonimnim podacima korisnika (i podacima o ličnosti ako ih navedete) kako bismo pratili kretanje i ponašanje korisnika na ovoj Internet stranici i „Hisense“ produktnim stranicama. Ove podatke možemo koristiti da bismo omogućili sebi ili svojim ovlašćenim zastupnicima, pružaocima usluga, trgovcima na malo i marketinškim partnerima da Vam ponudimo proizvode i usluge koji mogu bolje da odgovaraju Vašim potrebama i da izvršimo analizu Internet stranice, odnosno korisnika. Možemo dostaviti ove podatke službama (trećim licima) ili pružaocima analitičkih usluga da nam pruže usluge ili izvrše analize i da nam dostave rezultate na osnovu ugovora koji zahteva da službe (treća lica) ili pružaoci analitičkih usluga poštuju sve važeće zakone i propise. Informacije i analitičke rezultate koristimo za poboljšavanje Internet stranice i proizvoda, poboljšavanje korisničkog iskustva i za obezbeđivanje sadržaja i usluga koji bolje odgovaraju Vašim potrebama.

Promene u praksi

Kompanija „Hisense“ će sprovoditi svoju politiku privatnosti i učiniće sve što je u njenoj moći da blagovremeno ažurira ovu Internet stranicu svaki put kada dođe do promene ove politike.

Dodatna zaštita privatnosti za decu koja koriste Internet

Kompanija „Hisense“ prepoznaje da deca, uključujući mlade tinejdžere, možda neće biti u mogućnosti da se informišu o podacima o ličnosti koji se traže na Internetu. Shodno tome, kompanija „Hisense“ nikada svesno ne cilja decu ili tinejdžere (mlađe od osamnaest godina) radi prikupljanja podataka na Internetu. Kompanija „Hisense“ ne traži i ne prikuplja podatke o ličnosti od dece i tinejdžera u skladu sa važećim zakonima i propisima i ne dozvoljava to nikom drugom.

Izjave i garancije

Garancije i podaci i dokumenti o ograničenju odgovornosti koji se nalaze na ovoj Internet stranici obezbeđuju se „onakvi kakvi jesu“ bez ikakvih garancija. Kompanija „Hisense“ čini sve što je u njenoj moći da na ovoj Internet stranici obezbedi tačne i ažurne informacije; međutim, ona ne daje nikakve izjave o njihovoj tačnosti i potpunosti. Ovu Internet stranicu koristite na sopstveni rizik. Kompanija „Hisense“, njeni dobavljači, distributeri, ovlašćeni zastupnici, pružaoci usluga, prodavci na malo i marketinški partneri i druga lica koja učestvuju u stvaranju i objavljivanju sadržaja na ovoj Internet stranici ne snose nikakvu štetu koja može nastati korišćenjem ove Internet stranice.

Prava intelektualne svojine

Materijali prikazani na ovoj veb stranici, koji uključu, ali nisu ograničeni na, tekstove, audio sadržaje, video sadržaje, slike, fotografije, ilustracije, umetnička dela, animacijske datoteke i ostale grafičke zapise, kao i imena, logotipi, žigovi i zaštitni znaci, vlasništvo su kompanije „Hisense“ ili njenih davalaca licence, i zaštićeni su autorskim pravima, zaštitnim znacima i drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Ova Internet stranica može da se prikazuje, preuzima, odnosno štampa isključivo za ličnu, nekomercijalnu kućnu upotrebu, pod uslovom da ne postoji brisanje ili modifikovanje bilo kakvih obaveštenja o autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili drugim obaveštenjima vlasnika stranice. Svaka druga upotreba materijala na ovoj Internet stranici bez prethodnog pisanog pristanka kompanije „Hisense“ strogo je zabranjena.

Podaci o proizvodima

Podaci o proizvodima i fotografije predstavljene na ovoj Internet stranici su u vreme objavljivanja precizne koliko je to moguće. Naknadna usavršavanja mogu biti vidljiva u poređenju sa samim proizvodom. Cene i specifikacije podložne su promeni bez prethodne najave. Određena dodatna oprema prikazana na fotografijama nije deo proizvoda ako to nije navedeno. Potvrda i uslovi garancije mogu varirati u zavisnosti od proizvoda, države ili vremenskog perioda.

Povezane Internet stranice

Ova Internet stranica može sadržati hipertekst veze ka drugim, potpuno nezavisnim Internet stranicama. Kompanija „Hisense“ ne garantuje niti daje ikakve izjave u vezi sa tačnošću, potpunošću ili istinitošću podataka sadržanih u bilo kojoj hipertekst vezi. Postojanje takve veze ne može se tumačiti kao direktno ili indirektno odobrenje, potvrda, sponzorstvo ili partnerstvo sa povezanom Internet stranom od strane kompanije „Hisense“. Imajte na umu i prihvatite da je Vaša Upotrebom ove Internet stranice za povezivanje sa drugim Internet stranicama prihvatate da se upotreba vrši na Vaš sopstveni rizik. Vi kao posetilac ove Internet stranice potvrđujete i slažete se da kompanija „Hisense“ nema obavezu da proverava bilo koju Internet stranicu koja je povezana sa ovom Internet stranicom i nije ni na koji način odgovorna za sadržaj bilo koje povezane stranice. Ove Internet stranice, linkovi i usluge mogu imati sopstvene politike privatnosti i smernice za usluge kupcima. Pretraga i interakcija sa bilo kojom drugom Internet stranicom, uključujući Internet stranice koje imaju vezu do ove Internet stranice, podležu sopstvenim uslovima i pravilima tih stranica.

Kompanija „Hisense“ zadržava pravo da izmeni podatke sadržane na ovoj Internet stranici u bilo koje vreme bez prethodne najave. Iako kompanija „Hisense“ čini sve što je u njenoj moći da obezbedi tačnost svih materijala na ovoj Internet stranici, tačnost podataka ne može se garantovati i kompanija „Hisense“ ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost, potpunost ili istinitost bilo kakvih podataka sadržanih na ovoj Internet stranici. Ova Internet stranica i svi podaci i materijali koje sadrži, obezbeđuju Vam se „onakvi kakvi jesu“ bez bilo kakvih garancija.

Nema ponude za prodaju

Podaci sadržani na ovoj Internet stranici služe isključivo u informativne svrhe i ni na koji način ne predstavljaju ponudu za kupovinu ili prodaju „Hisense“ proizvoda. Kupovina bilo kog proizvoda kompanije „Hisense“ podleže uslovima i odredbama važećeg kupoprodajnog ili ugovora o maloprodaji. Ova Internet stranica neće se koristiti, niti ćete se na nju oslanjati kao na zamenu za podatke koji su Vam dostupni od ovlašćenog prodavca kompanije „Hisense“.

Koristite ovu Internet stranicu na sopstveni rizik

Upotreba ove Internet stranice je na sopstveni rizik. Posećivanjem ove Internet stranice, odnosno dostavljanjem naših Internet obrazaca Vi prihvatate da budete obavezani svim pravnim odredbama navedenim u ovoj politici privatnosti, kao i svim važećim zakonima i propisima. Ako se ne slažete sa ovim uslovima, ne bi trebalo da koristite ovu Internet stranicu. Kompanija „Hisense“ zadržava pravo da promeni ovu Politiku privatnosti u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja. Korišćenjem ove Internet stranice unapred se slažete da ćete biti obavezani svim uslovima i odredbama, uključujući ovu Politiku privatnosti. Kompanija „Hisense“ i lica koja učestvuju u kreiranju, izradi ili objavljivanju ove Internet stranice nisu odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posledičnu, slučajnu, kaznenu ili bilo koju drugu vrstu štete, gubitaka, troškova ili izdataka (što uključuje, ali nije ograničeno na pravne naknade i naknade stručnjacima), a koji mogu nastati kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovoj Veb stranici. Ovo obuhvata, između ostalog, odgovornost za štetu ili povrede nastale prilikom pretraživanja ove Internet stranice, preuzimanja bilo kog materijala sa nje ili iz takvih uzroka kao što su računarski virusi, kvarovi softvera ili hardvera ili bilo koje druge greške, problema, kvara ili kašnjenja u radu računara u opštem ili u mrežnom prenosu.

Vaša prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti

U skladu sa zakonom o zaštiti podataka i drugim važećim zakonima, možete imati niz prava, uključujući: pravo da nam ne dostavite svoje podatke o ličnosti; pravo pristupa Vašim podacima o ličnosti; pravo da zatražite ispravku netačnosti; pravo da zatražite brisanje ili ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti; pravo prigovora na obradu Vaših podataka o ličnosti; pravo na povlačenje saglasnosti ili ograničavanje upotrebe i obelodanjivanja Vaših podataka; i pravo na podnošenje žalbi organima za zaštitu podataka.

Da biste iskoristili jedno ili više ovih prava ili postavili pitanje o ovim pravima ili bilo kojim drugim odredbama ove Politike privatnosti ili o našoj obradi Vaših podataka o ličnosti, molimo koristite kontakt podatke navedene u nastavku. Imajte na umu da će u nekim slučajevima biti potrebno da dostavite dokaze o svom identitetu pre nego što omogućimo ostvarivanje tih prava; i kada Vaš zahtev zahteva utvrđivanje dodatnih činjenica (npr., utvrđivanje da li bilo koja obrada nije u skladu sa važećim zakonom), razmotrićemo Vaš zahtev bez odlaganja, pre nego što preduzmemo bilo koju radnju.

Saglasnost

Korišćenjem ove Internet stranice, popunjavanjem naših kontakt obrazaca ili kada odlučite da učestvujete u anketi, konkursu ili aktivnosti koje smo organizovali, pristajete na obradu Vaših podataka o ličnosti kao što je ovde opisano, kao i u posebnom obrascu gde dajete svoje podatke o ličnosti.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa ovom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas na http://global.hisense.com/contact

Ako imate prebivalište u Srbiji, molimo Vas da uputite bilo kakva pitanja u vezi sa zaštitom podataka povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na office@poverenik.rs ili dopisom upućenim na sledeću adresu:

Bulevar Kralja Aleksandra 15
11000 Beograd

Ako imate prebivalište u zemlji van Srbije, molimo da nas kontaktirate u vezi sa bilo kojim pitanjima koja se tiču zaštite Vaših podataka na, molimo vas da nas kontaktirate na gjyxinfo@hisense.com sa bilo kakvim pitanjima vezano za TV proizvode, ili na sys_support001@hisense.com za pitanja u vezi sa klima uređajima.

BACK TO TOP